ادامه مطلب ,پانکراس مصنوعی ,بیماران دیابت

 گزارش جدید اخبار خوبی برای بیماران دیابت نوع 1 دارد. یک پانکراس مصنوعی به طور پیوسته سطح گلوکز خون را نمایش می دهد و نیز انسولین را در هنگام نیاز به بدن می رساند. این دستگاه می تواند تا 2 سال آینده در دسترس قرار بگیرد.


به ادامه مطلب مراجعه کنید.

ادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : زندگی و علم
برچسب ها : ادامه مطلب ,پانکراس مصنوعی ,بیماران دیابت
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : پانکراس مصنوعی می تواند تا 2018 به بیماران دیابت نوع 1 برسد